Peuter speelleergroep

Peuter speelleergroep

Naast onze Dagopvang voor 0-4 jarigen  bieden we ook drie ochtenden in de week de Peuter speelleergroep (voorheen Peuterspeelzaal) aan. Waarvan kinderen twee ochtenden in de week komen tijdens alle schoolweken. De groep is er op maandag, woensdag en vrijdag ochtend van 8.45 tot 11.45 en sluit zodoende mooi aan bij de schooltijden van basisschool De Finne. Vanaf 8.25 uur mag u uw kind brengen.

Kinderen die al op de Dagopvang zijn kunnen de groep ook bezoeken; zij worden door de Pedagogisch medewerker meegenomen of opgehaald van de groep om naar de Peutergroep te gaan.

De groep is bestemd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Ook kinderen met een VVE indicatie kunnen bij ons terecht (vanaf 2 jaar) Zij bezoeken de Speelleergroep op alle drie de ochtenden.