Tweetalig
Wij zijn tweetalig, dat betekent dat er zowel dat er bij ons zowel Nederlands als Fries gesproken wordt.
Kleinschalig
Wij zijn kleinschalig; we hebben 1 locatie en werken met een kleine groep vaste medewerkers.
Twatalich
Wy binne twatalich, wat betsjut dat sawol Nederlânsk as Frysk by ús praat wurdt.
Lytsskalich
Wy binne lytsskalich; wy hawwe 1 lokaasje en wurkje mei in lytse groep fêste meiwurkers. Koarte lijnen!

Het laatste nieuws

Kleinschalig in groots onderkomen!

Welkom op de site van kinderdagverblijf It Roekeltsje.

It Roekeltsje is een kleinschalig kinderdagverblijf gevestigd in Warten dat opvang biedt aan maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 en 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op maandag, woensdag en vrijdag ochtenden hebben we een speciale peuter speelleergroep voor kinderen van 2,5-4 jaar. 

We liggen centraal in Friesland; ook goed bereikbaar vanuit bijvoorbeeld Leeuwarden, Wergea, Burgum, Earnewâld of Garyp. It Roekeltsje onderscheidt zich van de gangbare kinderdagverblijven door zijn kleinschaligheid en flexibiliteit.

De kinderen worden opgevangen in een huiselijke omgeving, in een voormalig schoolgebouw (dus veel ruimte) door vaste leidsters. Ons doel is dan ook dat het kind zich prettig en vertrouwd voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.
Buitenspelen neemt een belangrijke plek in; we hebben een groot natuurlijk speelterrein waar kinderen kunnen bewegen, tuinieren en hutten kunnen bouwen.

Wij zijn een officieel tweetalig kinderdagverblijf. Wij hanteren hierbij het één leidster, één taal principe.


INTERESSE?

Heeft u interessen in wat It Roekeltsje te bieden heeft? Niewsgierig naar de kosten?


It Roekeltsje in het kort

Kleinschalig

Maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 en 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar

Centraal in Friesland

We liggen centraal in Friesland, ook goed bereikbaar vanuit bijvoorbeeld Leeuwarden, Wergea, Burgum, Earnewâld of Garyp.

Prettig en vertrouwd

We werken met vaste leidsters. Ons doel is dan ook dat het kind zich prettig en vertrouwd voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

Peuter speelleergroep

Speciale peuter speelleergroep voor kinderen van 2,5-4 jaar.

Kleinschalig en flexibel

It Roekeltsje onderscheidt zich van de gangbare kinderdagverblijven door zijn kleinschaligheid en flexibiliteit.

Buitenspelen

Buitenspelen neemt een belangrijke plek in, we hebben een groot natuurlijk speelterrein waar kinderen kunnen bewegen, tuinieren en hutten kunnen bouwen.

Huiselijke omgeving

De kinderen worden opgevangen in een huiselijke omgeving, in een voormalig schoolgebouw, dus veel ruimte

Tweetalig

Wij zijn een officieel tweetalig kinderdagverblijf. Wij hanteren hierbij het één leidster, één taal principe.