Oudercommissie

Oudercommissie

It Roekeltsje heeft een oudercommissie. Deze commissie heeft een adviserende functie op oa het gebied van voedselbeleid, prijsbeleid, groepssamenstelling en pedagogisch beleid. Daarnaast is er een ondersteunende rol op het gebied van ouderavonden ed.

Momenteel hebben de volgende ouders zitting in de commissie;

Wietske Vriesema, voorzitter
Marieke de Lange, secretaris
Eric van der Wal

Er wordt vier keer per jaar vergaderd in het bijzijn van de eigenaar van It Roekeltsje.

U kunt de commissie leden bereiken via het volgende formulier:

Contact oudercommissie