Kinderdagverblijf (KDV)

Kinderdagverblijf

Onze kinderdagverblijf groep is voor kinderen vanaf 10 weken tot 4 jaar. Voor baby’s en jonge kinderen zijn vaste gezichten belangrijk, daarom werken wij met een klein team zodat de kinderen zich optimaal kunnen hechten aan de medewerkers.

Wij bieden op de Dagopvang  groep zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke dingen. De activiteiten die gedaan worden, worden afgestemd op de interesses en behoeftes van de kinderen. Kinderen hoeven niet met een activiteit mee te doen. Er wordt gewerkt met het totaal programma Uk en Puk. 

Kinderopvang It Roekeltsje hanteert een aantal vaste momenten gedurende de dag, de zogenaamde ‘tafelmomenten’. Deze structuur biedt het kind de nodige houvast tijdens de dag. Daarnaast wordt er tijdens deze momenten aandacht besteed aan het sociale en groepsgebeuren. Zo worden er liedjes gezongen, voorgelezen en kunnen de kinderen hun verhaal doen.  

Baby’s slapen veel en hebben vaak hun eigen ritme. Zij krijgen ook voldoende ruimte om hun eigen natuurlijke ritme te volgen

Omdat wij kleinschalig zijn werken we op meerdere dagen met een zogenaamde ‘samengestelde groep’. Dit houdt in dat de BSO kinderen voor en na schooltijd bij de kleintjes op de groep komen.