Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang

Voor de opvang van basisschool kinderen is er de Buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen hier voor en na school en tijdens vakanties terecht.

De BSO kinderen worden uit school gehaald en krijgen drinken en een koekje. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd om buiten te spelen. Er is een wekelijks activiteiten programma voor de BSO kinderen. Kinderen worden gestimuleerd hieraan deel te nemen, maar het hoeft niet. De kinderen zijn in hun vrije tijd op de BSO, dus er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hun eigen speelwensen.

Bij slecht weer wordt veel gebruik gemaakt van het speellokaal voor meer fysiek spel. 

Meerdere keren per week wordt de groep samengevoegd met de Dagopvang groep, omdat de groepssamenstelling dit toestaat. Ouders hebben hier schriftelijk toestemming voor gegeven. 

Tijdens schoolvakanties wordt er ook vaak gewerkt met een samengestelde groep. Met het activiteiten aanbod wordt hier rekening mee gehouden, zodat kinderen activiteiten aangeboden krijgen passend bij hun interesse en ontwikkelingsfase. 

Aan het einde van de middag/dag wordt er nog gezamenlijk een cracker o.i.d. gegeten voor de kinderen die daar behoefte aan hebben.